เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตาม อปท.
สรุปเหรียญรางวัล
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ศิลปะ
อนุบาล
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
โครงงานฯ
หุ่นยนต์
เด็กเล็ก
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
เด็กเล็ก
อนุบาล1-3
หุ่นยนต์
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
โครงงาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
18 ส.ค. 2561
19 ส.ค. 2561
20 ส.ค. 2561
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
การแข่งขันในระดับประเทศ จังหวัดภูเก็ต เปิดระบบให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึง 1 กันยายน 2561 ขอให้ทุก อปท. ลงทะเบียนตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว 
 
  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
* กรณี อปท. ได้ลงทะเบียนระบบออนไลน์เพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศหากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ชื่อเด็กกับชื่อครูผู้ควบคุมไม่ใช่ของตนเองขอให้รีบแจ้งเจ้าภาพภาคกลางภายในวันที่ 30 สิงหาคม  2561 ก่อนเที่ยง
* ในกรณีตรวจสอบพบว่ามีชื่อนามสกุลของเด็กและครูควบคุมผิดให้สำเนาประจำตัวประชาชนแจ้งวันลงทะเบียนรับสายรัดข้อมือ ณ เทศบาลนครภูเก็ต 
 
  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
สรุปผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ป
ระจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ "เมืองกาญจน์วิชาการ 61" 

ระหว่างวันที่ 18–๒0 สิงหาคม  ๒๕61
สามารถดาว์โหลดผลการแข่งขันได้ที่นี่ 
 
  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง ขอรายงานผลการประกวด/แข่งขันฯ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 "เมืองกาญจน์วิชาการ 61" สามาถดาว์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
 
  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
 แจ้งให้ อปท. ทราบ เรื่องเกียติบัตร "การแข่งขันทักษะวิชาการ 61" สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 
 
  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์  
แจ้ง อปท ระดับภาคกลาง ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ขอความร่วมมือแจ้งชื่อกับผู้ประสานงาน , เบอร์โทรศัพท์ , อีเมลล์ ขอรายชื่อครูผู้ควบคุมและนักเรียน (ตามเกณฑ์ระดับประเทศ)  ให้เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ทราบภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ได้ที่นางยุวรี แสงฉาย โทร 094-2646419 ID_LINE  0942646419 
 
  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
แจ้ง อปท. ระดับภาคกลาง ที่มีความประสงค์จะจัดบูธนิทรรศการการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ณ อาคารยิมเนเซี่ยม จังหวัดภูเก็ต  ในส่วนของระดับประเทศจัดบูธขนาด 3X3 เมตร ให้จำนวน 3 บูธ หาก อปท. ใดมีความประสงค์จะจัดบูธนิทรรศการ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  ทราบภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ได้ที่นางยุวรี แสงฉาย โทร 094-2646419   ID_LINE 0942646419
 
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับการแข่งขันเดินตัวหนอน เด็กเล็ก
ลำดับการแข่งขันเดินตัวหนอน ปฐมวัย
 
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
-coolหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงตัว หรือแก้เกี่ยวกับผู้เข้าแข่งขัน
-เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ
    สามารถโหลดเอกสารสารได้ที่นี่
-แบบขอแก้ไขข้อมูล สามารถโหลดเอกสารสารได้ที่นี่
-แจ้งเกณฑ์การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอนระดับปฐมวัย
     
สามารถโหลดเอกสารสารได้ที่นี่
- แก้ไขเกณฑ์อนุบาล สามารถโหลดเอกสารได้ที่นี่ 
- แก้ไขเกณฑ์ ศพด. สามารถโหลดเอกสารได้ที่นี่ 
- แก้ไขเกณฑ์ หุ่นยนต์สามารถโหลดเอกสารได้ที่นี่ 
- ลำดับการแข่งขัน เริงเล่นเต้น-Dancer
ลำดับการแข่งขัน ฮูลาฮูปประกอบเพลง
 
   
 
 
   
   
   
  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
*ใบสมัครการแข่งขันเลโก้พร้อมแผงรูป สามารถดาว์โหลดได้ที่นี่ 
*ใบสมัครการแข่งขันเดินตัวหนอนพร้อมแผงรูป สามาถดาว์โหลดได้ที่นี่

*ใบสมัครการแข่งขันฮูล่าฮูป ประกอบเพลง สามารถดาวโหลดได้ที่  
 
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ภาคกลาง) ครั้งที่ ๑๔
“เมืองกาญจน์วิชาการ ๖๑”
* จะทำการเปิดระบบทาง website * วันที่ 18-25 กรกฎาคม 2561
* จะทำการปิดระบบ  * วันที่ 25กรกฎาคม 2561 
* แก้ไขรายชื่อตกหล่นวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2561 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
เกณฑ์การประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคกลาง "เมืองกาญจน์วิชาการ ๖๑"
/UserFiles/File/criterion.pdf
 
  ประชาสัมพันธ์ 
แจ้งเกณฑ์การประกวดแข่งขันสื่อ ฯ ทุกกลุ่มสาระ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่
/UserFiles/File/media_vichakan_kanchanaburi61.pdf
 
   

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
smiley  การประกวดรำวงมาตรฐานให้ อปท.ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ
        ให้ยึดการจับสลากเดิม 
วันเสาร์ ที่ 04 สิงหาคม 2561 เวลา 13:58 น.
แผนผังแสดงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจัดการแข่งขันฯ


 
วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:40 น.
แผนผังแสดงในมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:30 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:48 น.
คู่การใช้งานในระดับ อปท.และโรงเรียน
/UserFiles/File/vichakan61_PDF(1).pdf
วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:20 น.
ตารางแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เมืองกาญจน์วิชาการ61
/UserFiles/File/Educational%20Innovation.pdf
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:26 น.
ตารางแข่งขันเมืองกาญจน์วิชาการ2561(ยกเว้นโครงงานและสื่อ)
/UserFiles/File/Competition%20schedule.pdf
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:22 น.
ตารางการแข่งขันโครงงาน เมืองกาญจน์วิชาการ61
ตารางการแข่งขันโครงงาน เมืองกาญจน์วิชาการ61
/UserFiles/File/Contest%20Schedule.xlsx
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:50 น.
ใบแจ้งความประสะงค์การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 14
/UserFiles/File/form_vichakan61.pdf
วันจันทร์ ที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:38 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนเทศบาล 128
จำนวนโรงเรียน 296
จำนวนทีม 2,581
จำนวนนักเรียน 7,402
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,798
จำนวนกรรมการ 291
ครู+นักเรียน 11,200
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,491
ประกาศผลแล้ว 94/95 (98.95%)
 

เว็บไซต์

 
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 161
เมื่อวาน 144
สัปดาห์นี้ 689
สัปดาห์ที่แล้ว 745
เดือนนี้ 2,260
เดือนที่แล้ว 11,980
ปีนี้ 32,677
ทั้งหมด 509,917